Łaską jesteśmy zbawieni !

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. 10 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.(Ef.2 8-10)

Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Taka jest nasza wiara, jej fundament. Ciekawe jest, że wielu z wierzących ale również duża liczba głoszących Dobrą Nowinę, naucza jakby było zupełnie odwrotnie. Jakbyśmy musieli sobie na zbawienie zasłużyć, na nie zapracować, udowodnić, że jesteśmy tego warci. To sprawia, że wielu ludzi dobrej woli zadręcza się wątpliwością, że nie są godni, że nie dadzą rady, że coby nie robili i tak i tak pójdą do piekła bo przecież Jego wymagania są zbyt trudne, przecież to co się od nas wymaga jest po ludzku nie możliwe. Przecież ta brama jest zbyt wąska, nie do pokonania dla zwykłego człowieka. Wielu w swoim doskonaleniu duchowym, tych wszystkich rekolekcjach, ćwiczeniach, konferencjach, książkach, kursach tak się zatraca, że widzi tylko swoje – ja. Tak skupia się na samodoskonaleniu, że paradoksalnie im więcej wie o religii którą wyznaje tym bardziej staje się egoistą skoncentrowanym na swoim wnętrzu. Dla wielu wiara staje się ciężarem i bólem, a nie radością, że jestem dzieckiem bożym.

Jezus przez swój krzyż już nas zbawił, bracie i siostro – masz uszy do słuchania – to słuchaj: już jesteś zbawiony! Nie musisz robić absolutnie nic bo już to masz! Dostałeś Łaskę! Prezent – zupełnie za darmo! Nie musisz i co ważniejsze, nie możesz sam się zbawić, gdybyś mógł, wiara w Jezusa byłaby zbyteczna, wystarczyłoby same dziesięć przykazań. Nie możesz zrobić nic, żeby się zbawić ale za to możesz zrobić bardzo dużo, żeby tej Łaski nie przyjąć. Prezent który dostałeś odrzucić, powiedzieć przez swoje postępowanie – dziękuję bardzo, obejdzie się, nie potrzebuję Twojej Łaski. To jest wykładnia naszej wiary, nigdy odwrotnie.

Co z tego wynika? Bardzo dużo, przede wszystkim zmiana perspektywy, myślenia, nastawienia do świata, ludzi i samego Boga. Nie musisz patrzeć na Niego jak na strasznego satrapę, który za dobro wynagradza, a za zło karze tylko jak na Ojca, który kocha cię zupełnie za darmo i daje ci prezenty też zupełnie za darmo, a ty możesz – bo masz rozum i wolną wolę – tą Łaskę przyjąć lub nie.

Wierzysz, że zostałeś zbawiony i masz życie wieczne więc idziesz za tym który cię zbawił. Wierzysz w to, że On ma taką moc by to uczynić więc starasz się Go naśladować, starasz się żyć w zgodzie z tym w co wierzysz. On jest tym Mocarzem który cię uwolnił od grzechu i śmierci więc oczywiste jest dla ciebie, że właśnie dlatego warto za nim iść. Starasz się postępować i żyć zgodnie z Jego nauką bo taka jest twoja wiara, a nie dlatego że boisz się piekła lub starasz się zasłużyć na nagrodę. To jest właśnie ta przemiana mentalna, do której zaprasza nas Jezus. Mówi każdemu z nas :” Idź za mną i staraj się mnie naśladować i nie przejmuj się zbytnio, jak upadniesz podam ci rękę, jak odstaniesz od grupy, zaczekam, jak skręcisz nie w tą drogę co trzeba, wrócę się i cię odnajdę, bodź spokojny, zatroszczę się o ciebie – tylko mi na to pozwól. Nic więcej.”

Uczą nas, że wiara bez uczynków jest martwa i to jest oczywiście prawda, cała rzecz w tym, że dobre uczynki bez wiary również.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo”

 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić6. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.(Mt.5, 17-18)

Kiedy Jezus wypowiada te słowa z wielką stanowczością w wielu z nas może pojawić się wątpliwość. Jak to nie przyszedł zmienić prawa? Przecież Jego przyjście na świat to jedna wielka rewolucja? Czy jesteśmy obrzezani? Czy nie jemy wieprzowiny? Czyż nie odrzuciliśmy setek zakazów i nakazów Izraela? Czy to oznacza, że Jezusa w tym przypadku nie należy słuchać dosłownie? Czy należy Jego słowa interpretować jako jakąś alegorię? A może jest zupełnie odwrotnie, Jezus powiedział dokładnie to, co chciał powiedzieć, tylko młody Kościół przeinterpretował sobie Jego słowa, tak jak mu pasowało? Musimy pamiętać, że wraz z rozwojem gmin chrześcijańskich, coraz więcej wiernych pochodziło ze środowisk pogańskich. Nie byli oni ani obrzezani, ani nie rozumieli systemu prawnego Izraela, w związku z tym uznano arbitralnie, niejako wbrew naukom Jezusa, że nie ma sensu ich do tego zmuszać. Czy taki tok myślenia jest uzasadniony? Nic z tych rzeczy! Należy słuchać Jezusa jak najbardziej dosłownie, a młody Kościół niczego nie zamataczył. Trzeba tylko rozumieć o czym w ogóle Jezus mówi. Kiedy wypowiada się on na temat Prawa, w Ewangeliach zawsze jest to ujęte za pomocą wielkiej litery. To oznacza, że Jezus mówi o Torze.

Biblia Hebrajska składa się z trzech zasadniczych części, które noszą nazwy: Tora czyli „Prawo”; Newiim – ” Prorocy” i Ketuwim – „Pisma”; całość jest często nazywana – Tanach. Kiedy więc Jezus mówi o Prawie i Prorokach, mówi o Biblii. Święte księgi Izraela były, są i mają być niezmiennym i stałym punktem odniesienia dla każdego wierzącego człowieka. Przymierze, które Bóg zawarł ze swoim ludem będzie obowiązywać na wieki i nic tego nie zmieni. Jezus nie tylko nie deprecjonuje znaczenia Tory, ale całym sobą podkreśla jej znaczenie, moc i obowiązywanie.

Nauczanie Jezusa było oczywiście rewolucyjne, ale forma w jakiej podchodził do Tanach już nie. Żydzi zawsze uważali Biblię za żywe Słowo działające na ich życie tu i teraz, w związku z tym ciągle czytali ją na nowo zastanawiając się jak ten stały wskaźnik rozumieć w ciągle zmieniających się warunkach egzystencjalnych. Czytając werset po wersecie uznawali oni, że w świętych księgach nie ma ani jednego zbędnego słowa, wszystkie są tak samo ważne – właśnie dlatego Jezus podkreśla, że nie przyszedł zmienić nawet jednej kreski – dostosowywali przykazania Tory do zmieniających się warunków życia, tworząc już bardzo konkretne przepisy odpowiadające realiom życiowym współczesnych – czyli halachę.

Założenie, że judaizm to religia stała i niezmienna od czasów Abrahama po dziś dzień jest błędne. Inaczej rzecz wyglądała za czasów Pierwszej Świątyni, inaczej podczas niewoli babilońskiej, jeszcze inaczej za czasów Drugiej Świątyni, a już całkowitym „trzęsieniem ziemi” zmieniającym wszystko było zburzenie Świątyni przez Rzymian w 70 r. n.e. Każda z tych sytuacji rodziła potrzebę czytania Prawa ciągle na nowo. To oczywiście temat na inną historię, tutaj wystarczy powiedzieć: Jezus na podstawie Prawa, Proroków i Pism – stałych i niezmiennie obowiązujących, tworzył nową, dającą początek chrześcijaństwu – halachę.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

#DziękiFranciszku

Kiedy pięć lat temu ogłoszono wybór nowego papieża byłem zdegustowany. Zawsze wydawało mi się, że Rzymski Kościół Katolicki to sprawa europejska, a chrześcijaństwo w Afryce, czy Ameryce Łacińskiej podejrzewałem o szamanizm. Cóż ten Argentyńczyk może wiedzieć o „naszej wierze”? – myślałem. W jakimś stopniu intuicja mnie nie zawiodła, faktycznie ten argentyński jezuita mocno zatrząsł naszym europejskim, wygodnie burżuazyjnym Kościołem. Bardzo szybko sprawił, być może już tym zwyczajnym: „dzień dobry”, że ze sceptyka stałem się gorącym zwolennikiem tego niezwykłego papieża.

Chrześcijaństwo to sprawa niezwykle prosta, żeby streścić jego istotę wystarczy kilka zdań. Natomiast życie to sprawa niezwykle trudna i skomplikowana, wielowymiarowa i nigdy czarno – biała. Jak się wydaje, Kościół przez bardzo długi okres, być może wbrew intencjom, wiernym przedstawiał obraz zupełnie odwrotny. Chrześcijaństwo według jego nauczania, to sprawa niezwykle skomplikowana, pełna opasłych tomów opracowań, definicji wykutych na pamięć, encyklik, których nazwy są nie do wymówienia dla przeciętnego zjadacza chleba, synodów, komisji i uczonych debat, których zrozumienie jest niemożliwe bez wszechstronnie wykształconych hierarchów, którzy te wszystkie: eschatologie, soteriologie, chrystofanie i tak dalej są dopiero w stanie przetłumaczyć prostemu ludowi. Natomiast życie to już „bułka z masłem”, wystarczy słuchać Kościoła robić to i to, nie robić tego i tego, i pójdziemy prosto do nieba. Wyniesienie wiary na wyżyny intelektualne wyabstrahowało ją z rzeczywistości, sprawiło, że wielu wiernym trudno było znaleźć w niej to, co najbardziej istotne – pocieszenie! Pawłowe pełne radości i nadziei :

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę (Ef 2,8)

często było przedstawiane na zasadzie : „no tak, ale…” . Coraz częściej nauczanie wielu w Kościele zaczęło zbliżać się do tego, przed czym ostrzegał Jezus:

«Na katedrze2 Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą3, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi4. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. (Mt 23, 2-8)

Dla wielu Kościół stał się miejscem nieprzyjaznym, twardym i zimnym, a nie Matką Pocieszycielką przytulającą swoje zapłakane, przestraszone dzieci. Wielu z tych, którzy dostrzegali znamiona kryzysu w jego nauczaniu, mimo szczerych i uczciwych intencji nie potrafiło przeskoczyć tego myślenia. Reformę Kościoła chcieli przeprowadzić za pomocą intelektualnych debat.

Tak naprawdę reforma Kościoła jest prosta jak samo chrześcijaństwo i można ją sprowadzić do jednego zdania:

I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała.(Ez.36,26)

Wydaje się, że to jest właśnie główne przesłanie Ojca Świętego Franciszka, wstrząśnięcie naszym wygodnym, mieszczańskim, kanapowym katolicyzmem. Wyprowadzenie nas z zasobnych domów i przypomnienie nam, że naszym bliźnim nie jest tylko nasz sąsiad, który żyje bez ślubu z kobietą, ale również uchodźca, biedak, który może nawet nie jest ochrzczony, ale potrzebuje pomocy, bezdomny, wyobcowany, autsajder, że nasza wiara nie jest abstrakcyjnym systemem myślowym, tylko żywą relacją. Relacją z Jezusem i sobą nawzajem, nie instytucją, ale wspólnotą. Wspólnotą ludzi najróżniejszych, tych idących prostą drogą wiary, ale i tych, których ścieżki się poplątały, którzy bardziej od przypomnienia im twardej litery prawa potrzebują pocieszenia.

Franciszek zwraca naszą uwagę na przypowieść Jezusa :

Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik.(Łk. 18,11)

i pyta czy to przypadkiem nie o nas? Przypomina nam oczywistą prawdę, że niebezpieczeństwem dla Kościoła nie są jego przeciwnicy tylko my sami. Wstrząsa naszym samozadowoleniem i wskazuje na pytanie Jezusa:

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?(Łk.18,8)

Nie są to czcze słowa rzucone na wiatr, tylko realne niebezpieczeństwo, szczególnie w naszej zlaicyzowanej Europie. Odpowiedź pozytywna na to pytanie nie zależy od synodów, encyklik, czy reform prawnych Kościoła, ale od moje postawy na co dzień. I twojej również.

Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

 

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano | 1 komentarz

O seksie przedmałżeńskim inaczej niż zawsze.

Być może jesteś człowiekiem, który szuka odpowiedzi na swoje rozterki duchowe w różnych konferencjach, rekolekcjach, świadectwach. Słuchasz, oglądasz, czytasz i mimo szczerych intencji nie znajdujesz nic dla siebie. Wszystko co znajdujesz ciebie nie dotyczy.

Temat kręci się wokół młodych par i przedstawiania setek powodów dlaczego warto poczekać z seksem do ślubu. Tyle, że ty już taki młody nie jesteś, bliżej ci do trzydziestki niż osiemnastki. Masz już za sobą jakiś związek, jakiś seks. Relacje, na które trafiasz nie mogą ci pomóc, bo nie są o tobie. To nie twój przypadek. Co masz począć?

Przede wszystkim musisz przyjąć do wiadomości jedną oczywistą rzecz, to co się wydarzyło w twoim życiu to już historia, a historii nie da się zmienić. Nie ważne jak bardzo by się tego pragnęło, jak bardzo by się chciało – tego nie zmienisz. Koniec kropka. Pewnie zabrzmi ci to jak straszny banał, ale „nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem”. Wydarzyło się i tyle. Jeśli w związku, w którym byłeś nie było jakiś strasznych, traumatycznych sytuacji, tylko po prostu się nie udało, nie musisz tej historii w sobie zohydzać, o osobie, z którą byłeś nie musisz myśleć: „że to zła kobieta była.” Najlepiej zrobisz gdy „zamkniesz drzwi”. Nie powinieneś też pieścić się wspomnieniami, gloryfikować, wylewać łez, rozważać setki wariantów w stylu: „co by było gdybym”. Skoro się nie udało, widocznie nie mogło się udać i tyle. Jeśli natomiast ta historia cię męczy, boli, nie daje spokoju, musisz sobie wybaczyć, właśnie tak. Jeśli chcesz dla siebie wybaczenia, najpierw musisz wybaczyć sam sobie.

Jest to niezwykle istotne jeśli myślisz o nowym związku. Małżeństwo to nie jest sposób na samotność, to nie jest lekarstwo na dręczące cię wyrzuty sumienia, to nie jest odtrutka. Jeśli chcesz zbudować dobry, zdrowy związek musisz zacząć wszystko od nowa. Nie da się budować na gruzach, najlepiej się buduje na płaskim, wyrównanym terenie. Oczyść się, idź do spowiedzi, zamknij drzwi i wyrzuć klucz. Uporaj się najpierw z samym sobą, a dopiero potem rozpoczynaj nową relację.

W nowym związku musisz być uczciwy, nie jest dobrze zaczynać czegokolwiek od kłamstwa. Musisz powiedzieć: był już ktoś inny, był seks. Koniec kropka. Nie trzeba tego rozwijać, wdawać się w szczegóły, tłumaczyć, wyjaśniać, usprawiedliwiać się. To ma być historia zamknięta, a wiedza o niej nie jest do niczego potrzebna w nowym związku. Podobnie podchodź do swojej ukochanej, przyjmij do wiadomości to, co zechce ci powiedzieć i nie wnikaj w szczegóły, jeśli nie jest już dziewicą, przyjmij to do wiadomości i tyle. To, co było zanim postanowiliście być razem nie jest częścią waszej historii. Swoją historię dopiero zaczynacie pisać. Nie masz powodu ani prawa rozliczać jej z tego, co się działo w jej życiu uczuciowym w czasach, gdy do tego życia jeszcze nie należałeś. Jasne, są tacy, którzy będą ci wmawiać, że ta którą sobie upodobałeś powinna na ciebie czekać i być ci wierna nawet w czasach, gdy się nie znaliście, ale nie przejmuj się tym, to są bzdury. Wierność i uczciwość to nie są abstrakcje, to nie bajki i legendy, tylko relacja wobec człowieka z krwi i kości, postawa tu i teraz. Wierność wobec kogoś, kto jeszcze nie istnieje w twoim życiu to urojenie.

Jeżeli dręczą cię wyrzuty sumienia, że nie wytrzymałeś, że nie poczekałeś na tą jedną jedyną, nie przeszedłeś próby, to spójrz na to z innej strony. Małżeństwo to jedna wielka próba charakteru, jeśli Bóg postanowi cię sprawdzić – bez wątpienia to zrobi. W twoim związku będą sytuacje, kiedy twoja żona nie będzie miała ochoty na seks, będzie zbyt zmęczona, rozdrażniona, pochłonięta innymi sprawami itd., wtedy będziesz miał szansę udowodnić, że stać cię na to, by poczekać, stać cię na wstrzemięźliwość seksualną, że dajesz radę, że nie wymuszasz na niej „obowiązku małżeńskiego”, bo wymuszanie to grzech! Być może, będzie tak, że twoja żona będzie poddana takiemu czy innemu zabiegowi medycznemu, że ta wstrzemięźliwość będzie musiała trwać nie kilka, czy kilkanaście dni, ale kilka miesięcy i wtedy też dasz radę, też wytrzymasz. Nie zdradzisz jej, nie będziesz marudził, tylko cierpliwie poczekasz. W małżeństwie Bóg postawi cię przed wieloma próbami, z każdej, jeśli się postarasz, możesz wyjść zwycięsko. Odwagi.

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

#mojaspowiedź

Kierownikowi chóru. Psalm. Dawida, gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą2.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku
i prawym w swoim osądzie3.
Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka4.
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości5.
Pokrop mnie hizopem6, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.(Ps 51,1-9)

Bardzo nie lubię się spowiadać. Trzeba iść i się upokorzyć. Trzeba iść i przyznać się do tego całego brudu, w którym się żyje. Trzeba – co chyba dla mnie najtrudniejsze – przyznać: „ja, Paweł Jurzyk, nie jestem doskonały”.

Czy Bóg nie zna wszystkich moich grzechów? Przecież każdy włos jest policzony. Jasne, że zna. Czy za każdym razem, na Mszy świętej nie powtarzam: „spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry… ?” To nie jest spowiedź? Oczywiście, że jest. Dlaczego w takim razie Kościół Katolicki upiera się przy tym anachronizmie jakim jest spowiedź uszna? Moi znajomi, obeznani z sytuacją Kościoła Katolickiego w Europie Zachodniej twierdzą, że tam ludzie nie chodzą do spowiedzi.

Otóż spowiedź nie jest do niczego potrzebna Bogu, On i tak wie wszystko. Spowiedź to Jego prezent dla nas. To sakrament, czyli Jego realna obecność w naszym życiu, niosąca przemianę. Innymi słowy mówiąc: dzięki sakramentom możemy robić w życiu to, czego bez nich nie bylibyśmy w stanie zrobić. Dzięki sakramentom możemy przekraczać naszą małość.

Aby przekroczyć małość grzechu najpierw trzeba go sobie uzmysłowić, wyartykułować i przyznać się do niego, ale nie tak abstrakcyjnie, trzeba go zwerbalizować. Trzeba go zanieść do wspólnoty Kościoła, stanąć przed człowiekiem i powiedzieć: tak, grzeszyłem. Tak jak chrześcijaństwo nigdy nie jest naszą sprawą prywatną, tak i grzech nią nie jest. Możemy wręcz mówić o „chrześcijańskim efekcie motyla”, moje grzechy mają realny wpływ na życie moich bliskich, ale również na ludzi, których nie znam, których nigdy nie widziałem na oczy. Grzech nie jest zagadnieniem formalno-prawny, nie jest też wartością obiektywną, to fakt dziejący się w moim życiu. Nie bliźniego, nie kogoś tam ale moim, to moje odejście od Boga, zejście na manowce.

Właśnie dlatego czymś niezwykle ważnym jest rachunek sumienia, czyli praca nad samoświadomością chrześcijańską. Nie wystarczy wziąć katalogu z grzechami i stawiać ptaszki: to robiłem, tego nie robiłem, trzeba patrzeć na wszystko, co oddala mnie od Boga. Na przykład: w katalogu pewnie nie znajdzie się kategoria wędkarstwo, ale jeśli uciekasz w to hobby od obowiązków, od rodziny, od prawdy, szukasz ukojenia w nim zamiast w Bogu, być może wędkarstwo to dla ciebie bożek, a cześć oddawana bożkom to idolatria – grzech ciężki.

W katalogu grzechów pewnie wysokie miejsce zajmie kłamstwo. Mam w pracy koleżankę, o której inteligencji mam zdecydowanie niskie mniemanie, czy zatem w imię prawdy i uczciwości względem siebie samego mam jej o tym powiedzieć? Owszem, dopieszczę swoje ego, owszem, będę mógł myśleć o sobie zgodnie z facebookowymi „mądrościami”: nie jestem wredny tylko szczery. Co osiągnę? Nakarmię swojego demona pychy i zabiję słowem koleżankę. Wobec tych, których szczególnie nie lubię powinienem być szczególnie miły i sympatyczny, ktoś powie, że to szczyt hipokryzji? Niech powie, na chwałę Boga można być i hipokrytą!

Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości.(Łk16,8)

Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy [wszystko] się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.(Łk16,9)

Rachunek sumienia to rozeznanie wszystkiego tego, co stoi na mojej drodze do świętości, to czas zadumy nad tym, czym jest chrześcijaństwo, jakie jest w nim moje miejsce. To czas na filozofowanie, teologię, podróże wgłąb siebie i tak dalej. Konfesjonał takim miejscem nie jest. W konfesjonale powinniśmy spowiadać się z faktów z naszego życia. Zgrzeszyłem, bo zrobiłem to, to i to… W konfesjonale nie mamy snuć opowieści, usprawiedliwiać się, wybielać. To Bóg nas usprawiedliwia, to On nam przebacza. Jeśli to sobie uświadomimy, narzucimy sobie reżim myślowy. W zaciszu domowym wypuszczamy się na głębokie wody wiary i jej niuansów, by poprzez rachunek sumienia powrócić z konkretną listą faktów, które znosimy do konfesjonału.

Dzisiejszy świat mówi nam, że życie musi być fajne, wszystko musi być ok, jeśli coś jest niefajne, to trzeba to jak najszybciej zmienić. Niestety, to nie ma nic wspólnego z prawdą, w życiu jest cała przestrzeń „niefajnych” rzeczy i spraw, z którymi musimy się codziennie mierzyć. Spowiedź również może być niefajna, można jej nie lubić. Może być upokorzeniem, które prowadzi do oczyszczenia, sakramentem, który sprawi, że będziemy przenosić góry. Amen

Opublikowano Bez kategorii | Otagowano | Skomentuj

Walentynki w wymiarze Krzyża

Za chwilę znowu „walentynki”, jak to zwykle z nami katolikami bywa, w końcu to Kościół Powszechny, będą tacy, którzy się tym świętem zachwycają i tacy, których ono oburza. Pewnie znajdą się zwolennicy akcji Facebookowych w rodzaju: ” jestem katolikiem – nie obchodzę walentynek”. Ja nie mam zdania, co kto lubi. Wydaje mi się, że warto jednak, korzystając z okazji, zastanowić się po raz kolejny nad miłością w wymiarze chrześcijańskim.

Gdybyśmy chcieli się pokusić o zbudowanie jakiejś definicji czym jest miłość chrześcijańska, to myślę, że można zgodzić się na taką: miłość chrześcijańska, to życie w taki sposób, aby mój bliźni został zbawiony. Cóż to jednak oznacza w praktyce? Jak do tego tematu podejść? Czy kochać znaczy upominać? Zapewne też, mówi o tym Pismo Święte w wielu miejscach. Z tym, że należy tu pamiętać o jednej niezwykle istotnej sprawie – etyka chrześcijańska jest zrozumiała wyłącznie w wymiarze Jezusa Chrystusa. Jeśli dla kogoś Jego śmierć krzyżowa i zmartwychwstanie jest głupstwem, to i cała etyka, całe nauczanie będzie głupstwem tym bardziej.

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.( 1 Kor.15,14)

Bez wiary w Jezusa Chrystusa całe nasze nauczanie jawić się będzie jako system nakazów i zakazów, na ogół idiotycznych, bo odstających zupełnie od realiów życia. Nabierają one sensu wyłącznie w wymiarze Krzyża. Przedstawiając naszą wiarę jako rygorystyczny system prawny zupełnie wypaczamy jej sens. Przecież Bóg wyprowadził mnie z Egiptu, z domu niewoli, nie po to, by ponownie uczynić mnie niewolnikiem. Nie po to dał mi rozum i wolną wolę, bym miał z tego nie korzystać. Jako dziecku Bożemu i dziedzicowi wolno mi wszystko! To jest aspekt naszej wiary w wymiarze pozytywnym.

Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje.(1 Kor.10,23)

Wolno mi wszystko, ale nie wszystko przynosi korzyść. Przede wszystkim muszę w taki sposób korzystać ze swojej wolności, aby nie być zgorszeniem dla bliźniego.

Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie 32 Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego (1 Kor 31-32)

Czy można być dobrym, uczciwym, sprawiedliwym człowiekiem bez Boga? Oczywiście, że tak. Założenie, że wszyscy niewierzący to skończone kanalie jest nie tylko błędne, ale i szkodliwe. Jeśli głoszenie Jezusa rozpoczniemy od stwierdzeń: „jeśli się nie nawrócisz będziesz żył w gnoju i zgniliźnie”, osiągniemy tyle, że ludzie się na nas obrażą. Powiedzą nam: „ja nie wierzę w twojego Jezusa i zobacz, nie kradnę, nie zabijam, nie zdradzam żony, jestem uczciwy, żeby żyć moralnie nie potrzebuję twoich przykazań”. Oczywiście będą mieli rację. Ludzie nie potrzebują od nas chrześcijan życiowych mądrości, mają od tego poradniki, specjalistów, internet, mają wszystko. Jedyne czego nie mają to – sacrum. Nie mają poczucia wyższego sensu, a przecież każdy myślący człowiek, wcześniej czy później staje przed pytaniem: „po co to wszystko?”. Po co to gonienie, użeranie się, walka dzień po dniu, płodzenie dzieci, pracowanie, zarabianie, po co? Przecież i nas, i nasze dzieci, które z takim trudem wychowujemy pokryje piach. Jedyne, czego nie mają niewierzący to świętość. To jest jedyna rzecz, którą możemy im dać. Cała rzecz w tym, że aby komuś coś dać, trzeba to mieć. Mówiąc innymi słowami to samo: żeby oni chcieli od nas coś wziąć, muszą widzieć, że my to mamy. Miłość chrześcijańska to życie w świętości. Chrześcijanin powinien być jak latarnia, która świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnia. Jeśli nawet niewierzący nie jest gotowy do pójścia za Jezusem, coś mu ciągle przeszkadza, ale patrząc na nas widzi: ciągle oni tam są, ciągle się świeci, to już bardzo dużo. Funkcją latarni nie zawsze musi być, że ludzie do niej ciągną, czasami wystarczy, że od czasu do czasu spoglądając widzą, że się świeci. Skoro oni w tym świeckim, pogańskim, postmodernistycznym świecie ciągle widzą sens w głupocie Krzyża i Zmartwychwstania, to może jednak coś w tym jest. Może jest jednak jakaś nadzieja!

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Tłusty czwartek

Tłusty czwartek w polskiej kulturze masowej to święto znamienne i niosące dużo ciekawych treści świadczących o naszej obyczajowości. Aby jednak dobrze je odczytać, musimy cofnąć się na chwilę do czasów końca drugiej wojny światowej.

Był to wstrząs absolutny, dla polskiej państwowości zmieniło się wszystko – od granic geograficznych po jej struktury społeczne i ustrój. Rzeczpospolita szlachecka przestała istnieć, przestało istnieć ziemiaństwo, a co za tym idzie, kulturotwórcze znaczenie dla społeczności lokalnej, szlacheckiego dworku. Zarówno III Rzesza jak i Sowiecka Rosja robiły wszystko, by zniszczyć polską elitę, inteligencję, klasę średnią i to w znacznym stopniu im się udało, a co się nie udało im, próbowały dokończyć nowe władze komunistyczne, utwierdzane na terenach Polski za pomocą bagnetów sowieckiej armii i służb bezpieczeństwa. Gospodarka była zdewastowana niemal całkowicie, duże polskie miasta lub te, które nigdy polskie nie były, a znalazły się obecnie w jej granicach jak Breslau – ostatnia twierdza Hitlera, leżały w gruzach.

Nastawał czas Polski Ludowej i to w sensie jak najbardziej dosłownym. Na skutek działań drugiej wojny światowej i następnie represji komunistycznej władzy, która nie ufając starym elitom, pragnęła  tworzyć ustrój stawiając na nowe „swoje” elity, struktura społeczna państwa polskiego uległa „spłaszczeniu”, od tej pory jej trzon będą stanowić robotnicy i chłopi. Nowa władza, wprowadzając radykalny plan gospodarczy polegający na intensywnej industrializacji i postawieniu na przemysł ciężki, wywołała lawinowy odpływ ludności wiejskiej do miasta; ciężar budowy infrastruktury przemysłowej i nowych dzielnic, lub nawet całych miast spadł głównie na barki ludności imigrującej ze wsi.

Chłopi cechowali się bardzo wysoką religijnością, owa wiara była niezbyt ortodoksyjna i zupełnie nieintelektualna, ale szczera i zakorzeniona w ziemi, mówiąc szerzej w przyrodzie. W czerwcu, na św. Jana, chrzciło się wodę, w sierpniu – dziękowano Matce Boskiej za plony, na wiosnę wraz z Wielkanocą wszystko się odradzało i tak dalej. Cykle roczne i wieloletnie wyznaczały wespół przyroda i kalendarz liturgiczny. Wiosna, lato, zima przeplatały się, z czasem postu, adwentu i karnawału, ton życia nadawały: chrzty, śluby w kościele i pogrzeby, mogiła z obowiązkowym krzyżem stanowiła kres ziemskiej wędrówki.

Wraz z tak zwanym awansem społecznym, przejściem ze wsi do miasta, owa wielka grupa społeczna została gwałtownie odcięta od własnych korzeni, ot tego, wokół czego do tej pory kręciło się jej całe życie – od ziemi. W normalnych warunkach migracji naturalnej, gdy ludzie ze wsi trafiali do dużych skupisk miejskich, z silnym mieszczaństwem, potęga kulturotwórcza miasta działała na tyle mocno, że szybko asymilowali się do nowych warunków, przyjmując zastaną kulturę jako własną. Jednakże po drugiej wojnie światowej o żadnej normalności mowy być nie mogło. Miasta były zniszczone i wyludnione, a mieszczaństwo, jeśli było w ogóle, to niezwykle słabe i nieliczne. Masowość tej migracji była tak wielka, że to właśnie ta grupa bardzo szybko zaczęła dominować na terenach do których przybywała.

Ludzie ci znaleźli się w swoistej pustce kulturowej, z jednej strony byli odcięci od korzeni, od tego co znali, z drugiej nie mogli liczyć na silną kulturę mieszczańską, której zwyczajnie nie było. Ową pustkę starała się wypełnić komunistyczna władza lansująca nową wizję człowieka. Początkowo odniosła nawet pewien sukces, społeczeństwo wyniszczone wojną, skupione na odbudowie kraju, uwierzyło nawet, że podnoszące się z ruiny państwo to zasługa nowej władzy. Bardzo szybko jednak okazało się, że to, co głosi oficjalna propaganda, a to, co widać przez okno to dwie zupełnie inne rzeczywistości. Nastawał czas schizofrenii kulturowej, rozdwojenia jaźni na to co oficjalne i państwowe, i to co prywatne.

Owa schizofrenia nie dawała jednak żadnego oparcia, żadnego zakorzenienia, punktu odniesienia. Cykl życia musiał więc opierać się na starym, znanym modelu, czyli na religii, kalendarzu liturgicznym. Problem polegał na tym, że wiejska religijność oparta o ziemię i przyrodę, oczywista i zrozumiała dla starszych, przeniesiona do miasta dla nowego pokolenia oczywista już być nie mogła. Pozbawiona korzeni i treści stawała się tylko rytuałem. Tak właśnie rodził się polski katolik ludowy. Obywatel komunistycznego, laickiego państwa, żyjący zgodnie z rytmem kościelnego kalendarza, balansujący między oficjalną propagandą, a cyklem życia wyznaczonym przez chrzest, pierwszą komunię, ślub przed ołtarzem i pochówek, koniecznie z księdzem.

To, że nasz polski katolicyzm ludowy jest zjawiskiem obyczajowym, a nie kwestią wiary najlepiej widać właśnie na przykładzie takich ludowych świąt jak – tłusty czwartek. W tym dniu wszyscy, jak kraj długi i szeroki, zajadamy się pączkami. Choć teoretycznie związany jest on w swojej istocie z kalendarzem liturgicznym, to żadnych odniesień do wiary w nim de facto niema. Jemy pączki, bo taka jest tradycja. Na czym polega ta tradycja? Na jedzeniu pączków i koło się zamyka.

W polskim katolicyzmie ludowym w ogóle nie ma Jezusa. Dla przeciętnego Polaka Jezus to taki sympatyczny gość, który miał kilka fajnych sentencji i trochę pięknych, acz zupełnie nierealnych pomysłów na życie. W sumie OK, tylko może trochę zbyt shipisiały. Natomiast Kościół to instytucja usługowa, potężna i zachłanna na pieniądze i władzę.

Tłusty czwartek to soczewka, obraz polskiego społeczeństwa, które deklaratywnie jest niemal w stu procentach katolickie, ale owego katolicyzmu w ogóle nie odnosi do Jezusa. Kościół traktuje jako instytucję księży, zakonnic i biskupów, i nie odczuwa z nim praktycznie żadnej wspólnoty. Religia to system zakazów i nakazów na ogół nieadekwatnych do realiów życia w dwudziestym pierwszym wieku.

Każdy, któremu leży na sercu jakość wiary w tym kraju powinien pamiętać o jednym: musimy głosić Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Rozpoczynanie ewangelizacji od etyki chrześcijańskiej, od tego, co nam chrześcijanom wolno, a czego nie wolno, bez Jezusa nic nie da.

 

 

 

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Czy jesteśmy antysemitami?

Polacy nie są i nigdy nie byli antysemitami i podczas drugiej wojny światowej masowo ratowali Żydów. Taka jest wersja oficjalna. Wiedzę historyczną na temat Szoah opanowaliśmy w sposób perfekcyjny i wszystko doskonale na ten temat wiemy. Nie ma więc sensu pisać o tych wydarzeniach kolejnego artykułu. Warto jednak przyjrzeć się tematowi z trochę innej strony. Spojrzeć na fakty historyczne z perspektywy dzisiejszej.

Ja, Paweł Jurzyk, nie mam pojęcia jakbym się zachował w skrajnej sytuacji. Nie wiem, czy starczyłoby mi odwagi i wiary, by ratować Żydów narażając życie swoje i rodziny, nie wiem. Wiem natomiast, że gdyby ktoś, na kim mi zależy, stracił życie, a ja z takich czy innych powodów nie byłbym w stanie temu zapobiec, to przynajmniej zrobiłbym choć tyle, że starałbym się uczcić i zachować o nim pamięć.

Kochany bracie rodaku i rodaczko, mam do Ciebie prośbę: sprawdź proszę w historycznych annałach ilu Żydów mieszkało w twoim mieście, miasteczku, okolicy przed wojną. Potem załóż kurtkę i ciepłą czapkę i wyjdź z domu, by odszukać śladów tej obecności. Nie mówimy przecież o jakiejś garstce, ułamku procenta, mówimy o trzech milionach polskich obywateli, obywateli Rzeczpospolitej. Mówimy o trzech milionach naszych sąsiadów, którzy mieszkając z nami od tysiąca lat tworzyli na tych ziemiach kulturę materialną.

Co zobaczysz? Odnowione bóżnice, piękne macewy, mezuzy u framug drzwi starych kamienic. W domach pamięci, obecnych w miastach i miasteczkach, w których przed wojną Żydzi stanowili większość mieszkańców możemy oddychać atmosferą sztetl, cadyków, rabinów, chasydów. Prawda? Nieprawda! Fakty są takie, że po trzech milionach sąsiadów nie pozostało nic. Jakby ten żydowski świat nigdy nie istniał, jakby był li tylko legendą. Jakby odchodząc do Boga, zabrali ze sobą wszystko, jakby wszystkie przejawy kultury materialnej spłonęły razem z nimi w piecach krematoriów. Nie pozostał po nich kamień na kamieniu. Nie przyszło nam nawet do głowy, by po zakończeniu tego kataklizmu ocalić to co się da od zapomnienia.

Walczymy o to, by obozów zagłady nikt nigdy nie nazywał „polskimi” i oczywiście słusznie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tylko jakiego języka używamy? Jak internet długi i szeroki słychać głos oburzonych: to nazistowskie Niemcy mordowały Żydów! To oni ich mordowali. Ich – nie nas! Trzy miliony obywateli Rzeczpospolitej, nie zasługują nawet na to, by mówić o nich – Polacy. Na tysiące argumentów przeciw nazywaniu obozów koncentracyjnych „polskimi”, jak internet długi i szeroki, brakuje jednego oczywistego, jakby się mogło zdawać, argumentu: jak można nazywać te obozy „polskimi” skoro to właśnie nas Polaków, nas polskich Żydów, nas obywateli Rzeczpospolitej w nich mordowano? Czy ten językowy apartheid, którego używamy dzisiaj, tu i teraz, nie świadczy wymowniej o nas niż tysiące deklaracji?

Ten biały dom, ten pokój martwy
Do dziś się dziwi, nie rozumie…
Wstawili ludzie cudze meble
I wychodzili stąd w zadumie…

A przecież wszystko – tam zostało!
Nawet ta cisza trwa wrześniowa…
Więc może byśmy tak najmilsza,
Wpadli na dzień do Tomaszowa?…

Z tomu wierszy „Kwiaty Polskie”

Julian Tuwim „Przy okrągłym stole”

Opublikowano Bez kategorii | 2 komentarze

Chrześcijaństwo a Judaizm

11 Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną miarą! Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa. 12 Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie – wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości!
13 Do was zaś, pogan, mówię: będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim 14 w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. 15 Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? 16 Jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto; jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie.
17 Jeżeli zaś niektóre gałęzie zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, 18 to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz, [pamiętaj, że] nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie.
19 Powiesz może: Gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony 20 Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni! 21 Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie. 22 Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość [okazuje się] wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w [kręgu] tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty. 23 A i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. 24 Albowiem jeżeli ty zostałeś odcięty od naturalnej dla ciebie dziczki oliwnej i przeciw naturze wszczepiony zostałeś w oliwkę szlachetną, o ileż łatwiej mogą być wszczepieni w swoją własną oliwkę ci, którzy do niej należą z natury. (Rz 11,11-24)

Judaizm i chrześcijaństwo to dwie różne religie złączone jednym, wspólnym, starotestamentowym korzeniem. Niestety przez całe wieki Kościół budował swoje nastawienie wobec Narodu Wybranego jakby o tym zjednoczeniu nie pamiętał. Przez setki lat Żydzi to byli ci, którzy Pana Jezusa zabili i trzeba ich było albo nawracać, nierzadko siłą, albo wypędzać, lub w najlepszym razie separować od społeczności chrześcijańskiej. Taka optyka zaowocowała tym, że antysemityzm stał się częścią kultury cywilizacji zachodniej. Miał charakter oficjalny, państwowy, Żydzi byli pozbawiani wielu praw przysługujących chrześcijanom i nieoficjalny – ludowy. Rozpowszechnił się tak bardzo, że wszedł nawet na stałe do języka. Ja jeszcze pamiętam powiedzenia powszechnie używane przez starsze pokolenia Polaków: „co się tak kręcisz jak Żyd po pustym sklepie”; „jesteś odważny jak żydowski gajowy”. Faryzeusz w tym języku miał znaczenie wyłącznie pejoratywne, oznaczał człowieka fałszywego, zakłamanego. Archetypem Żyda stał się na wieki Judasz. Człowiek cyniczny, przebiegły, chciwy i nieszczery, gotowy dla pieniędzy zrobić wszystko.

Właśnie ten niechlubny element naszej cywilizacji wykorzystali do swoich nikczemnych planów naziści, bo oczywiście nieprawdą jest jakoby antysemityzm wymyślił Hitler, tak jak nieprawdą jest, że tylko on był antysemitą, a reszta Niemców uległa mu ze strachu lub źle pojętego obowiązku. Niechęć do Żydów była stałym elementem obecnym w sposobie myślenia większości społeczeństw europejskich, w tym oczywiście i Polaków.

Szoa to była zbrodnia wymierzona w Boga, którego wyznajemy i największa klęska całej cywilizacji europejskiej, całej – bez względu na narodowość. Jednakże w tym wpisie nie zajmujemy się kwestiami narodowościowymi, tylko wiarą. Narodowość dla chrześcijanina to zawsze kwestia drugorzędna, każdy, kto stawia naród ponad Boga uprawia idolatrię.

Jak więc my chrześcijanie powinniśmy patrzeć na Naród Wybrany po Zagładzie? Kluczowa jest tu kwestia podejścia do Jezusa. Stanowi On centrum wszystkiego w co wierzymy, co wyznajemy. Judaizm wiarę w Jezusa odrzuca, czy w ramach poprawności stosunków powinniśmy wobec Żydów tej wiary nie eksponować, skupić się na tym co nas łączy, a nie dzieli? Żadną miarą! W żadnych warunkach i okolicznościach nie mamy prawa „zawieszać” naszego głoszenia Jezusa. Możemy jednak, głosząc Go przyjąć do wiadomości, że nie znamy całego planu Boga, całego Bożego pomysłu na nas chrześcijan i na Naród Wybrany.

Musimy pamiętać o tym, że teologia chrześcijańska była budowana w oparciu o myśl starożytnych filozofów greckich. Grecka mitologia to oczywiście barwny korowód bogów, bogiń i herosów. Jednak myśl filozoficzna ciążyła ku monoteizmowi, właśnie dlatego wielkie umysły chrześcijaństwa mogły czerpać inspiracje od Platona czy Arystotelesa. Tworząc genialny system myśli chrześcijańskiej w oparciu o greckich filozofów, ojcowie Kościoła oparli się na rozumie i umiłowaniu wiedzy. Głównym ich celem było: wiedzieć i rozumieć, jednakże wiara w pierwotnym znaczeniu znaczy również, a może nawet przede wszystkim – ufać. Wierzyć w Boga znaczy ufać mu bezgranicznie, tak jak zaufali mu Abraham i Izaak. Tak jak kroczył za Bogiem w pełnym zaufaniu Jozue, kiedy Bóg mu mówił „idź”, wtedy szedł, kiedy mówił „nie idź” – nie szedł.

Izrael został wybrany przez Boga i tego wybrania nikt nigdy nie odwołał, nie znamy całego Bożego planu wobec swojego umiłowanego narodu i wystarczy, że przyjmiemy to do wiadomości. Naszym obowiązkiem jako chrześcijan jest kroczyć za Bogiem w pełnym zaufaniu, naszym obowiązkiem jest kochać Żydów, tak samo mocno jak wszystkich bliźnich i ufać, że to co dziś jest przed nami zakryte, kiedyś zostanie nam w pełni objawione.

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Ignacy Loyola – film

Wczoraj wybrałem się do kina na film o św. Ignacym Loyoli. Będąc sympatykiem wszystkiego co „jezuickie”, nie mogłem pozbawić się takiej gratki. Szedłem na niego jednak z pewnym wahaniem, nie przepadam za kinem z etykietką – chrześcijański. Często są to produkcje tak mdłe i przesłodzone, że po prostu niestrawne. Na szczęście moje obawy okazały się bezpodstawne, obejrzałem naprawdę doskonały obraz. Z moją opinią w pełni zgodzili się znajomi, z którymi wybrałem się do kina. Wszyscy byliśmy zachwyceni.

W tym samym dniu ja, i zapewne wielu Polaków, śledziliśmy z zapartym tchem akcję ratunkową na  Nanga Parbat. Trzymaliśmy kciuki i podziwialiśmy odwagę ekipy ratunkowej, działającej w ekstremalnie trudnych warunkach, by uratować dwójkę ludzi. Myślę, że nie byłem jedynym przypadkiem człowieka, u którego gdzieś tam z tyłu głowy pojawiło się pytanie: po jaką cholerę oni wszyscy na tę górę włażą i to w środku zimy?

Ten film, w moim przekonaniu, na to pytanie daje odpowiedź: wychodzą w góry, by zmierzyć się z czymś większym, chcą wyrwać się z nizin swojego prozaicznego życia i doświadczyć jakiegoś absolutu. Myślę, że każdy z nas odczuwa w sercu potrzebę czegoś większego tylko, że wkraczając w dorosłe życie wypracowujemy w sobie niezwykle skuteczne mechanizmy zagłuszania tej potrzeby. Ci, którzy na tej strasznej górze się znaleźli najwidoczniej takiego mechanizmu w sobie nie wypracowali.

W Ignacym potrzebę bycia wielkim dodatkowo zwielokrotniła rodzina, z której pochodził. Szlachecki ród Loyola we własnej opinii był stworzony do wielkości, do bohaterstwa, niestety, jak to zwykle bywa, proza życia te oczekiwania mocno weryfikowała. Młody Loyola bohaterskich czynów dokonywał głównie w karczmie z prostytutkami, a za zaistniałą sytuację obwiniał wszystkich tylko nie siebie. Miał pecha urodzić się w nudnych czasach, w świecie, w którym już wszystko zostało zrobione, wszystkie smoki zabite, wszystkie księżniczki uratowane – skąd my to znamy? Miał pecha dorastać bez matki, u boku oziębłego, żyjącego przeszłością ojca, a na skutek kalectwa jego marzenia o karierze żołnierza legły w gruzach. Została mu już tylko piekielna mieszanka: ból i nuda. Właśnie te okoliczności doprowadzają go do wewnętrznej przemiany.

Wydaje mi się, że ten film jest skierowany głównie do ludzi wierzących, niewierzący mogą mieć z nim problem, bo istotą tego obrazu jest pytanie o jakość naszej wiary, o różnicę między byciem wierzącym, a byciem świętym. Żeby stać się świętym należy dokonać walki ze sobą samym i musi to być walka prawdziwa, uczciwa, do krwi, bólu, szaleństwa, żeby nieść Boga innym należy najpierw odkryć Boga w sobie, zrobić mu miejsce wyrzucając z siebie wszystko co ma choćby pozór zła. Ten film to istota chrześcijaństwa: chcesz być święty – zacznij od siebie, nie od innych.

Tych, dla których istotą wiary jest nawracanie innych, a nie siebie symbolizuje w tym obrazie św. Inkwizycja. To Kościół łatwych odpowiedzi, wiara głoszona z wygodnej kanapy. Przekonanie, że zagrożenie dla Kościoła to inni, a my – wszystko wiedzący, znający na wszystko odpowiedzi już nic nie musimy robić, zmieniać, nawracać się. Musimy tylko trwać w okopanej twierdzy naszej wiary – na mieszczańskiej wygodnej kanapie.

Choć wiem, że moja wiara też jest bardziej kanapowa niż święta, że z szaleńcem Bożym nie mam nic wspólnego, że na tej linii Loyola – św. Inkwizycja stoję po nie tej stronie co trzeba, to jednak ten film nie wywołuje we mnie depresji. Przeciwnie, daje nadzieję: skoro jemu się udało . . .

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz